Soul Body Fusion®

Soul Body Fusion®

 

Soul Body Fusion® er en meget enkel og kraftfuld proces som hjælper med at forene krop og sjæl. Denne forening bringer kroppen i balance og fjerner de blokeringer som du eventuelt har, så du får mere overskud i din hverdag. Soul Body Fusion® kan udvide din bevidsthedstilstand når blokeringerne bliver fjernet og du kommer mere i kontakt med dig selv.

Forandringen der sker når du modtager Soul Body Fusion® er en proces på celleplan og er permanent.

Forskellige livsomstændigheder/traumer ligger til grund for at vi er kommet i ubalance. Det kan for eksempel være lavt selvværd, skyldfølelse, stress, ulykker, overgreb og følelsen af at være uønsket. (se listen) 

Soul Body Fusion® er et redskab til igen at kunne være den vi altid har været.

Når du modtager Soul Body Fusion® kan du forvente forskellige reaktioner som for eksempel en prikkende fornemmelse, varme, rystelser, lethed og latter, (se listen) Uanset hvad der sker, er det perfekt, selv om det er ingenting.

For at få det optimale ud af Soul Body Fusion® anbefaler jeg, at du modtager 3 behandlinger, hvor der er 1 uge mellem 1. og 2., og 2 uger mellem 2. og 3. behandling.

Soul Body Fusion® er udviklet af Jonette Crowley og hun har skrevet en bog om ”Krop og sjæl i harmoni – helhed og healing med Soul Body Fusion”     
Du kan læse på www.jonettecrowley.com

“Jeg har fået meget mere energi og er mere glad, jeg har ikke den samme negative måde at se tingene på.
jeg bliver ikke sur over småting på samme måde som jeg plejer, og jeg får ordnet en hel del så tip top.
Folk syntes jeg er mere fokuseret, og har været det i de sidste 2 uger efter behandlingen og jeg er mere rolig end jeg plejer.”

CF

“SBF har givet mig en start til at se nuancer til livet, mennesker og følelser mere klart. Det har sat gode tanker om mig selv, og hvordan jeg fremstår overfor mine omgivelser. Mit liv har været præget af mindreværdskompleks baseret på trauma fra barnsben, i form af at blive fortalt jeg ikke var god nok, som jeg gjorde dengang. Det har forløst den gennemgribende følelse som styrede mit liv indtil nu, at skulle præstere i alle aspekter af mine forgangne år. Jeg kan se fremad nu, og udøve en ægte kærlighed for mine medmennesker – med måde og tålmodighed – og disciplin; ’et spirende frø, som skal vokse, blomstre og gøre gavn, indtil den uundgåelige endelige’.”

M. Kristensen