GPDR

GPDR

SÅDAN HÅNDTERER INDRE BEVIDSTHED DINE PERSONLIGE DATA

I maj 2018 trådte den nye Persondataforordning (også kendt som GPDR) i kraft. Regelsættet handler om, hvordan dine personlige data bliver håndteret i Indre Bevidsthed

GPDR’s formål er dels at sikre, at klienten modtager optimal behandling, dels sikre at oplysningerne opbevares sikkert og på en måde, vor du let kan bede om at blive slettet, når du ikke længere er klient eller kursist hos Indre Bevidsthed

Før jeg registrerer personoplysninger om dig, vil jeg bede om dit samtykke. Hvis vi sammen beslutter, at det skal være skriftligt, benytter jeg en skabelon, udarbejdet af Terapeutforeningen ZCT.

Hent ZCT samtykkeerklæring

De typer af oplysninger, jeg indhenter, varierer alt efter om du skal modtage behandling. Vi kan, hvis vi bliver enige om det, tage udgangspunkt i en standardjournal.

Hent ZCT standardjournal

Når vi indleder behandlingen vil du blive orienteret om formålet med behandlingen og hvilke oplysninger, jeg indhenter vedrørende din situation under behandlingen. Via en standard samtykkeerklæringen informeres du om dine rettigheder, herunder din ret til at:

  • få dine data slettet
  • ret til berigtigelse
  • ret til begrænsning af registreringen
  • ret til indsigt
  • ret til at få en kopi af de registrerede oplysninger
  • ret til berigtigelse at urigtige oplysninger samt
  • ret til at gøre indsigelse eller tilbagetrække en ellers lovlig behandling af vedkommendes personoplysninger.


Som klient hos Indre Bevidsthed kan du være sikker på, at dine data ikke bliver videregivet til tredjemand. 

Personoplysningerne (journalen) vil blive opbevaret sikkert. Personoplysninger, der opbevares fysisk i papirform, vil blive opbevaret i et kartotek eller et ringbind i et aflåst skab e.l.

Personoplysninger, der opbevares online, vil være beskyttet forsvarligt ved hjælp af et antivirusprogram.

Hvis du ikke længere er klient hos Indre Bevidsthed vil dine personoplysninger blive slettet eller destrueret.

Hos Indre Bevidsthed vil det være ganske få personfølsomme oplysninger, der udveksles online, da behandling som regel gennemføres ansigt til ansigt.

Indre Bevidsthed er dataansvarlig for enhver transmission over internettet og har derfor indgået en skriftlig databehandler aftale med One.com.

Hvis der sker brud på personsikkerheden, eller vi får mistanke herom hos Indre Bevidsthed, vil vi kontakte Datatilsynet hurtigst muligt. Indenfor samme tidsramme vil du blive kontaktet