Hvad kan du forvente under en Soul Body Fusion

Hvad kan du forvente under en Soul Body Fusion

 

·       Energi, bølger

·       En prikkende, sprudlende, boblende fornemmelse

·       Hede og varme

·       Velvære, glæde, lyksalighed, fred

·       En spænding i hjertet eller hurtig hjertebanken

·       Ringen for ørerne

·       Smerter forskellige steder

·       Det tredje øje åbner sig eller pulserer

·       Bevægelser og forandringer i hjerne

·       Celler, der vækkes til live eller popper som popcorn

·       Pres omkring hovedet

·       Sorg, bedrøvelse, gråd

·       Elektriske strømme

·       Vibrationer, rystelser, summen

·       Eufori

·       Latter, dans

·       Svaje frem og tilbage, bevægelse

·       Bøvsen, kløe, kriller

·       Overstadig, fjollet, ør i hovedet

·       Jordforbindelse, solid, nærværende

·       En hel ny oplevelse af kroppen

·       Ildebefindende, kvalme, ubehag

·       Rolig, stille, tavs

·       Tung, kompakt

·       Fri, let, åben, vægtløs

 

Den meste almindelige følelse er, at dine celler helt bogstaveligt vibrerer, prikker og åbner op.
Det er, som om du får trukket helt nye forbindelser, så du kan rumme en meget stærkere strøm af højere frekvenser og energi i din krop.
Uanset hvad der sker, er det perfekt, selv om det er ingenting.
Nogle mennesker får en forsinket reaktion.